Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Jewelflower Designs®  als leverancier van producten optreed. 

Aanbiedingen;
Alle aanbiedingen van Jewelflower Designs®   zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Op = Op. Type fouten zijn voorbehouden. Voor aanbiedingen geldt:  geen korting op korting. Codes voor speciale aanbiedingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met aanbiedingen en bij producten die speciaal voor de klant zijn besteld.

Overeenkomst;
De koopovereenkomst tussen Jewelflower Designs®  en de klant is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.
Jewelflower Designs®  behoud zich het recht voor, artikelen die niet binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij.
Indien het product alsnog wordt betaald na deze 14 dagen is de levering van het product onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.

Prijzen en Betalingen: 
1.    De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
2.    Betaling dient te geschieden, zonder korting of compensatie, binnen 7 dagen na besteldatum indien het leveringen binnen Nederland betreft en binnen 14 dagen na besteldatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.    Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- of bestelvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling via bank geldt als datum van betaling, de datum van creditering op de bankrekening van Jewelflower Designs®  .
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Jewelflower Designs®  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel onmiddellijk te ontbinden zonder verdere opgave van redenen. 

Levering:    
Jewelflower Designs®  levert de bestelde artikelen binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Jewelflower Designs®  zorgt voor de verzending per post. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten in zijn geheel betaald zijn. Jewelflower Designs®  is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering(en) worden door Jewelflower Designs®  gedragen. Jewelflower Designs®  hanteert geen maximale levertermijn, daar sommige artikelen speciaal gemaakt moeten worden en Jewelflower Designs®  hier afhankelijk is van de fabrikant. Speciaal bestelde artikelen kunnen niet geannuleerd worden, tenzij hier – vooraf – duidelijke afspraken over zijn gemaakt.

Verzending, factuur en betaalmethode:
Bestellingen worden geleverd via een  expediteur of kunnen op afspraak (via telefoon of email) worden afgehaald. Jewelflower Designs®  bevestigd uw bestelling per email op de door u opgegeven emailadres. Hierin bevindt zich het overzicht van uw bestelling met alle benodigde gegevens van Jewelflower Designs® en de opgegeven gegevens van de klant. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
De factuur wordt met de zending meegeleverd.
Betaalmogelijkheden;
1.    Vooruitbetaling, betaling via overschrijving.
2.    Contante betaling bij ophalen

Toepasselijk recht en bevoegde rechter;
1.    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Herroepingsrecht; 
Jewelflower Designs®  hanteert voor het herroepingsrecht een termijn van 7 dagen.
Wanneer de goederen worden geretourneerd dan zijn de verzendkosten voor de koper, tenzij duidelijk anders afgesproken. Indien een deel van de bestelling wordt teruggezonden zijn de verzendkosten voor de koper.
Uiteraard dient de verpakking en de inhoud niet beschadigd te zijn. Binnen 2 werkdagen wordt het bedrag van de aankoop teruggestort.  Borduur garens, naalden, oorbellen en geopende verpakkingen worden nooit teruggenomen. Mochten deze artikelen toch worden geretourneerd, dan worden ze niet gecrediteerd.
Goederen, die zonder overleg worden geretourneerd worden niet geaccepteerd.

Garantie, klachten, niet goed geld terug; 
Uiteraard neemt Jewelflower Designs®  elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Jewelflower Designs®  daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, de meldingstermijn is 7 dagen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de betreffende producten gerestitueerd te krijgen, NADAT HET ARTIKEL  door Jewelflower Designs®  onbeschadigd en in de originele staat is terugontvangen.

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per e-mail en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres ofwel, bij niet direct zichtbare gebreken, binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.


Jewelflower Designs®  kan niet aansprakelijk  gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten

© 2015 - 2021 Jewelflower Designs | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?